Data, Yapısal Kablolama ve Sonlandırma Sistemleri

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışabilmesi için network kablolama yapısı büyük bir önem teşkil etmektedir. Data ve network altyapıları yeterli test ve plan yapılmadan oluşturulan kurulumlar, daha sonradan büyük problemler yaşayabilmektedir. Karel, profesyonel mühendislik tasarımı ile data, yapısal kablolama ve sonlandırma sistemleri ve çözümleriyle firmalara uzun yıllar sorunsuz çalışacak sistemler sunmaktadır.

Yapısal Kablolama Nedir?
Yapısal kablolama, veri merkezleri, binalar veya kampüslerde ihtiyaç duyulan büyük veri iletişimini karşılayabilmek adına kablolama altyapısının uluslararası standartlara göre kurulmasıdır. Günümüzde BUS, RING, STAR, MESH ve WIRELESS olmak üzere 5 temel ağ topolojisi vardır. En çok kullanımda olan topoloji START(yıldız) topolojisidir.

Kablo Sonlandırma
Yapısal kablolama projeleri için CAT5e, CAT6, fiber optik kablolar ile yatay kablolama, bina omurga, kampüs omurga kablolamaları yapılmaktadır.

Yapısal Kablolama Kablo Çeşitleri Nelerdir?

1) STP (Shilded Twisted Pair)

STP (korumalı çift bükümlü kablo) kablolar; koruma kılıfı, bükülmüş tel çiftleri ve bunları saran metalik folyodan oluşur. Bu kılıf elektromanyetik parazitleri engeller ve verinin daha az gürültü ile iletilmesini sağlar. STP kabloların iki uçtan topraklanması gerekir. Eğer topraklama işlemi başarılı yapılmazsa koruma kalkanı iletimde daha fazla gürültüye sebep olabilir. Ayrıca, STP kabloları UTP kablolarından daha büyüktür ve daha pahalıdır. Bunun yanında UTP kablolarından daha kırılgandır.

2) UTP (Unshielded Twisted Pair)
 

UTP kablolar 2′şer bükümlü toplam 8 ya da 12 iç kablodan oluşur. UTP kablolar dünyada T568A ve T568B adı verilen standartlarda kullanılır. Bu kablolar taşıyabilecekleri veri hızına göre kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5e, 6, 6a ve 7 olarak sınıflandırılır.UTP kablolar, kablolama ve iletişim açısından dünyada en çok kullanılan veri taşıma kablosu olma özelliğine sahiptir. UTP kablolar bakır madeninden yapılır. Kablonun türüne göre üzerinde herhangi bir folyo şilt ya da koruma bulunabilir. Uluslararası standartlarda en fazla 110 m kullanılması önerilir. 110 metreyi aşan uzunluklarda fiber kablolar tercih edilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılanları 5e ve 6 sınıflarıdır. UTP kablo RJ-45 konektör ile sonlandırılmaktadır.

  • Cat 5: Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür. 100 MHz’lik bir frekans geçişine elverişlidir. Saniyede 100 Mbit’lik veri taşır. 1000BASE-T gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir. 90 m üzerinde kullanılması tavsiye edilmez.
  • Cat 5e: Cat 5’e göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
  • Cat 6: 250 MHz lık bir frekans geçişine elverişlidir. Günümüzde CAT5 ve CAT5e'nin yerini almaktadır. Saniyede 1 Gb’lik bir veri taşıma özelliğine sahiptir. Ayırıcı parça ile kablo çiftlerinin etkileşimi en az seviyeye düşürülmüştür.

3) FTP (Foiled Twisted Pair)
FTP kablolar, UTP ile aynı standarttadır fakat üzerinde metal kılıf (folyo veya sac örgüsü seklinde) vardır. İkişerli bükülmüş olan dört çift ucu, bu uçlara takılan sekiz girişli plastik prizlere (RJ45) özel bir ‘kıvırma aygıtı’ ile takılmak zorundadır. Geride kalan topraklama ucu, sadece priz tarafında, o da dış etkenler nedeniyle kablo üzerinde oluşan küçük akımları topraklamak amacıyla yapılır. Bilgisayar tarafında topraklamaya gerek olmadığı gibi bu, prizle bilgisayar arasında, bükümlü çiftlerin taşıdığı sinyalleri etkileyebilen akımlara kanallık edebilir.

 

4)Koaksiyel Kablo

Koaksiyel kablo radyo frekansta kullanılan bir kablo türüdür. Bu kablonun kesit alanı iç içe dört maddeden meydana gelir. En içte canlı hat, yani sinyali taşıyan hat vardır. Bu uç dielektrik sabiti yüksek bir yalıtkan ile çevrelenmiştir. Yalıtkanın çevresinde iletkenlerden oluşan bir örgü (veya ince varak) vardır. Bu örgü topraklanmıştır. En dışta ise koruyucu kılıf yer alır.
Kablonun iletkenlerden oluşan örgüsünün topraklanmış oluşu çok önemlidir. Bu sayede kablo elektromanyetik alan oluşturan cihazların yakınından etkilenmeden geçebilir. Öte yandan bu yapı, koaksiyel kabloların kendi kalınlığındaki diğer kablolara göre daha elastik olmalarını sağlar.

Fiber optik ya da optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirilebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir kablo türüdür. Optik fiberler diğer iletişim malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek değerlerde yapılabilmesine olanak verdikleri için fiberoptik haberleşme sistemlerinde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Metal kablolar yerine fiber kabloların kullanılmasının nedeni, daha az kayba neden olmaları ve elektromanyetik etkileşimden etkilenmemeleridir. Optik fiberler aynı zamanda birçok sensör (alıcı) ve benzeri uygulamaların yapımında oldukça sık olarak kullanılmaktadır.