GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Geçiş Kontrol Sistemleri kişi veya topluluğun, bir yere girişlerini kontrol etmek ve sınırlandırmak için kullanılan sistemlerdir. Geçiş Kontrol Sistemlerinde genelde geçiş kontrol noktası turnikeler, kapılar, asansörler, otoparklar veya girişin sınırlandırıldığı yerler olabilmektedir. Geçiş Kontrol Sistemleri yaygın olarak şirketlerin ve ofislerin girişlerinde ve çıkışlarında kullanılmaktadır. 

Geçiş Kontrol Sistemleri gittikçe daha fazla kullanım alanı ve talep gören birer sistem olmaktadır. Gerek özel gerekse kamu kuruluşları çalışma yeri güvenliğini sağlamanın, personelin ve müşterinin sağladığı dataları korumanın ne denli önemli olduğu üzerine hemfikirdir. 

Geçiş Kontrol Sistemleri kolay şifre girilerek giriş yapılmasından tutun da daha karmaşık algoritmalara sahip biyometrik okuyuculara kadar pekçok farklı sistemin yer aldığı bir alandır. Girişler basit bir kapı giriş okuyucusundan çok daha karmaşık bir network ağına kadar birçok farklı yöntemle kontrol edilebilir. 

Geçiş Kontrol Sistemlerinden hangi sistemin tercih edilmesi gerektiği ihtiyaçlara özgü olmalıdır. Şirketin yapısı, giriş yapacak personel ve ziyaretçi sayısı göz önünde tutulmalıdır. Geçiş kontrol sistemlerinde en önemli olan şey hız, problemsiz sistem, raporlama ve geçiş kolaylığıdır. 

Geçiş Kontrol Sistemleri; Zaman kontrollü geçişler, Biyometrik Geçiş Sistemleri ve Kartlı Geçiş Sistemleri olarak sınıflandırılabilir. 

Geçiş Kontrol Sistemleriyle birlikte personel devamlılık kontrol sistemleri gibi zaman kontrollü sistemler ve bununla birlikte geliştirilmiş yazılımlar da özellikle kurumsal şirketler için gitgide daha önemli bir yer tutmaktadır. Şirket yönetiminde hem güvenlik konusunda hem de çalışma saatleri ya da devamlılık gibi kontrol amaçlı veri toplanmasında geçiş kontrol sistemleri önemli bir veritabanının hızlı bir şekilde toplanmasını sağlanmaktadır.